Odwierty pionowe do pomp ciepła

Zdecydowanie najlepszym źródłem zasilania pomp ciepła są odwierty pionowe. Właściwie dobrane stanowią fundament prawidłowej pracy pompy ciepła pozyskując ciepło z wnętrza Ziemi. Niezależnie od kaprysów pogody, zwłaszcza przedłużającej się zimy, będą stabilnym źródłem zasilania pomp ciepła, a latem praktycznie niewyczerpalnym źródłem chłodu.

Realizacja dolnego źródła ciepła poprzez wykonanie odwiertów pionowych jest nie jako koniecznością w przypadku, gdy działka, która chcemy wykorzystać jako dolne źródło nie jest odpowiednio duża lub tez sposób jej zagospodarowania uniemożliwia wykonanie dolnego źródła w inny sposób. W przypadku odwiertów ciepło pobierane jest nie z wody, lecz z gruntu. Choć gdyby okazało sie, ze na odpowiedniej głębokości trafimy na podziemne źródła wody to będzie to dodatkowy plus dla sprawności naszego układu.

Ilość wykonanych odwiertów jest ściśle powiązana z zapotrzebowaniem na moc cieplna. Dla obliczenia zapotrzebowania na ciepło należy przyjąć, ze z 1mb odwiertu pionowego można uzyskać około 55W mocy cieplnej tj. 0,055kW. Dla przykładu (jak w ocenie dla studni z wodą), aby uzyskać mocą 10kW należy wykonać odwierty na głębokość około 180m. Nie ma jednak konieczności wiercenia sie na tak duża głębokość gdyż można odwierty podzielić tak, by sumaryczna długość odwiertów dała nam 180m, np. 2x90m. Należy jednak zachować odpowiednią odległość pomiędzy odwiertami. Przyjmuje się, że odległość pomiędzy wykonanymi odwiertami nie powinna być mniejsza jak 7,0 m.

 Zalety:

  • duża wydajność cieplna (temperatura gruntu nie spada poniżej 2 C )
  • wysoka sprawność układu grzewczego (powyżej 400% !!!)
  • brak konieczności posiadania dużej działki

Wady:

  • brak

Do wykonania odwiertów dla pomp ciepła wykorzystujemy najnowszej generacji wiertnice wykonujące nawet do 300 m odwiert.

Share
Right Menu Icon