Pompy ciepła Aquagor

Pompy ciepła woda/woda to jeden z bardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe źródło energii, bo ich temperatura wynosi od 7°C do 13°C.

 Stosunek zużytej mocy do uzyskanego ciepła (współczynnik wydajności lub COP) jest bardzo korzystny w systemach woda/woda, w których roczna średnia wartość często przekracza wartość 5.

 Zamontowanie pompy ciepła AQUAGOR wymaga wykonania dwóch odwiertów w ziemi: główny otwór (studnia) do pompowania wody i drugi otwór, którym woda powraca do podłoża. Optymalna odległość między głównym i drugim odwiertem to około 15 metrów. Część energii zgromadzonej w wodzie pompowanej z gruntu jest odzyskiwana, a woda wraca do ziemi, po ochłodzeniu do 2°C–4°C, całkiem niezmieniona chemicznie.

 Po dokonaniu niewielkich zmian w systemie pomp ciepła AQUAGOR można wykorzystać je do biernego chłodzenia. Do chłodzenia pomieszczeń wykorzystywana jest woda gruntowa o stosunkowo niskiej temperaturze. Podczas biernego chłodzenia pompa ciepła nie pracuje, co pozwala na minimalne zużycie energii do chłodzenia i tym samym, w porównaniu do konwencjonalnej klimatyzacji, znacznie niższe rachunki za prąd.

 Przed użyciem wody jako podstawowego źródła ciepła konieczne jest przeprowadzenie testu pomp w celu sprawdzenia ilości wody i jej jakości. Do pompowania wody gruntowej niezbędne jest zezwolenie wodnoprawne. 

Share
Right Menu Icon