Pompy ciepła Terragor

Pompy ciepła TERRAGOR wykorzystują energię zmagazynowaną w gruncie. Odbiór ciepła z gruntu odbywa się za pomocą kolektora gruntowego zbudowanego na odpowiednio dużej powierzchni. W celu zapewnienia optymalnego działania powierzchnia kolektora musi być około dwa razy większa od ogrzewanej powierzchni. Ilość energii, którą można pozyskać z gruntu, zależy od położenia gruntu i składu podłoża.

Pompy ciepła TERRAGOR są kompaktowe i  niezwykle ekonomiczne. Osiągają współczynnik wydajności cieplnej  (COP) nawet ponad 4,5. Różnica pomiędzy temperaturą medium (woda + glikol) na wejściu do pompy ciepła i wyjściową temperaturą na kolektorze wynosi około 4°C.

Poziomy kolektor gruntowy

Zbudowanie kolektora wymaga posiadania odpowiedniego terenu, na którym woda deszczowa może swobodnie przenikać do gleby.

Pionowa sonda gruntowa

Jeżeli nie posiadamy terenu o powierzchni wystarczająco dużej na położenie gruntowego kolektora poziomego, możemy wywiercić otwór w głąb ziemi, zainstalować kolektor pionowy i wykorzystywać w ten sposób energię geotermalną.

Chłodzenie pasywne

System ogrzewania oparty na pompie ciepła typu ziemia/woda umożliwia również – po wprowadzeniu niewielkich adaptacji – chłodzenie pasywne. Do tego celu wykorzystuje się relatywnie niską temperaturę wód gruntowych. Pompa ciepła jest podczas chłodzenia wyłączona, a zatem zużycie energii elektrycznej jest minimalne, co zdecydowanie obniża wysokość rachunków za energię elektryczną w porównaniu z konwencjonalnymi systemami klimatyzacji.

Share
Right Menu Icon